Referenties Missie Minister Schippers

Eye Hospital

For the Rotterdam Eye Hospital / Dutch Eye Care Network, one of main purposes of the Mission Trip was to link up with local Chinese public and private eye hospitals to explore their business model for (mobile) eye care and also to recruit for new potential members of the World Association of Eye Hospitals (WAEH). Your-Op brought us in contact with different eye hospitals in Chengdu. Those trips were well prepared and we were received with all honours by the CEO or the President of the hospitals. Besides a fruitful presentation and discussion we were able to have an in-depth tour through the hospital, even all the way into their operating theatres. Our matchmaking will most surely result in a fruitful future cooperation as well an increased exchange of knowledge and best practices within the WAEH.

Dirk de Korne, Eye Hospital

Kinesis Pharma

Kinesis Pharma nam tijdens de missie onder leiding van minister Edith Schippers deel aan het match-making programma, georganiseerd en gecoördineerd door Your Op. Hoewel Kinesis al sinds 2004 actief is in China op het gebied van ondersteuning van preklinische laboratoria, geneesmiddelenproductiefaciliteiten en de ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen, wist Your Op een aantal zeer interessante match-making partners voor Kinesis te strikken, waar het bedrijf nog niet eerder contact mee had gehad.

In zowel Beijing, Shanghai als Chengdu was het hierdoor voor Kinesis mogelijk om met hooggeplaatste vertegenwoordigers van toonaangevende Chinese bedrijven uit de farmaceutische sector te spreken. Uit deze gesprekken kwam mede naar voren, dat veel Chinese bedrijven, die zich tot nu toe vooral concentreerden op de productie van generica en de marketing binnen China, hun aandacht gaan verleggen naar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en daarnaast de wereldwijde marketing. Met de expertise die binnen Kinesis aanwezig is, kunnen wij de kennis op geneesmiddelenontwikkelingsgebied leveren, waar binnen China momenteel een tekort aan is.

Terugziend op de resultaten van het match-making programma kan Kinesis constateren dat Your Op zeer goede ondersteuning heeft geleverd.

Kees Groen, Kinesis Pharma

 

Dutch Health Architects

Wij waren ons er van bewust dat de door Dutch Health Architects gewenste matchmaking niet eenvoudig was te vinden.

De briefing van de zijde van Your Op was zorgvuldig, volledig en adequaat. We zijn door hen actief begeleid en ondersteund gedurende de missie.

Ondanks de beperkte voorbereidingsperiode, hebben wij een aantal goede ontmoetingen gehad met interessante partijen. Met een aantal partijen is alweer contact geweest.

Het niveau van de matchmaking en begeleiding was van een hoog niveau, hetgeen wij bij andere handelsmissies wel eens anders hebben meegemaakt.

Een zeer positieve ervaring.

Victor de Leeuw, Dutch Health Architects

Joining Minds

I want to thank you for your matchmaking interventions for our recent visit in Beijing and Shanghai. We were very happy with the counterparts you brought to us. Despite the minimal information given by us, you were able to find the right parties for us. Spot on!  I am convinced that we will be able to benefit from these contacts and hope to be able to count on your expertise again in the future. Besides the expertise, it was a pleasure to work with you as a professional.

Dr. Geert H. M. Kampschöer Joining Minds

Wittenburg BV

Het is moeilijk goede afspraken te maken, dit realiseren wij ons terdege.Toch is Your Op erin geslaagd om goede afspraken te maken. Voor mij is de missie geslaagd, omdat ik goede contacten opgedaan heb bij de deelnemers en ook nog met interessante potentiele relaties in contact ben gekomen tijdens de matchmaking.

Piet Traa, Wittenburg BV