INTERCULTURELE WORKSHOPS & TRAININGEN

“Als ik mijn Chinese Business Partner spreek en vraag: Heb je het begrepen?
Dan antwoordt hij altijd Ja. Hoe moet ik het weten dat hij het niet heeft begrepen, als hij dat niet aangeeft?”

Your Op verzorgt interculturele trainingen om meer vat te krijgen op interculturele verschillen tussen de Chinese en de Westerse cultuur. Wij bieden handvatten aan om de culturele verschillen en misverstanden te signaleren en hoe te handelen in een interculturele omgeving. Via praktijkvoorbeelden geven wij inzichten en formuleren wij samen de juiste strategieën om de communicatie en samenwerking te optimaliseren. Naast de do's and dont's, weet Your Op ook de gevoeligheden van interculturele communicatie aan te kaarten door middel van casestudies.

(In-house) trainingen en workshops worden op maat gemaakt. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Klanten die gebruik hebben gemaakt van de trainingen en/of workshops van Your Op zijn o.a.: NLR, DNW, KIT, LTO Nederland, Kamer van Koophandel, RVO, diverse Provincie's, gemeentes, NVZ, Bencham, WTC Business Academy.