disclaimer

De redactie van your-op.com spant zich er voor in alle inhoud van webpagina's naar behoren te actualiseren en/of bij te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Your Op B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Aan verstrekte informatie op your-op.com kunnen geen rechten worden ontleend. Your Op B.V. en (eventuele) relaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van (de inhoud van) deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De door your-op.com verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

your-op.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van materiaal en sites van derden, of van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar your-op.com. Koppelingen houden geen bekrachtiging van de inhoud in.

Your Op B.V. behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen tot de website en/of tot bepaalde diensten die op webpagina's zijn aangeboden. your-op.com kan daarbij gebruik maken van site-monitoring. Your Op B.V. zal deze gegevens nimmer aan derden verstrekken en enkel gebruiken voor bewaking en verbetering van sitediensten.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van inhoud geplaatst op your-op.com kan een inbreuk betekenen op intellectuele rechten, publicatie en/of communicatie en regelgeving m.b.t. privacy.